Tarcza Finansowa PFR – WAŻNE!

Rusza proces umorzeń Tarczy 1.0. Wszystkie formalności załatwisz w swoim banku!

Po 29 kwietnia 2021 r. rozpocznie się proces umarzania subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0

PFR w dniu 13 kwietnia opublikował już stosowne zmiany w Regulaminie. Jest on dostępny pod adresem: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-10.html#mmsp.

Nowy Regulamin wchodzi w życie 28 kwietnia – po tym dniu banki uruchomią procedurę rozliczenia subwencji i umorzeń. 

100% umorzenia dla kogo? 

Ze względu na wyjątkowo trudną sytuację dla firm z 54 wybranych branżach najbardziej dotkniętych skutkami obostrzeń administracyjnych związanych z COVID-19 subwencja będzie umorzona w 100%. Warunkiem pełnego umorzenia jest:

1) prowadzenie działalności,
2) posiadanie we wpisie KRS lub CEIDG  na dzień 31 grudnia 2019 r.  co najmniej jednego z kodów PKD wskazanych poniżej,
3) odnotowanie 30% spadku przychodów ze sprzedaży w okresie:

 • od 1.04.2020 r. do 31.12.2020 r. w porównaniu do okresu od 1.04.2019 r. do 31.12. 2019 r., lub 
 • od 1.10.2020 r. do 31.12.2020 r. w porównaniu do okresu od 1.10.2019 r. do 31.12.2019 r. 

Do pełnego umorzenia kwalifikują następujące PKD:

 • 17.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
 • 18.12.Z – Pozostałe drukowanie
 • 18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
 • 18.14.Z – Introligatorstwo i podobne usługi 
 • 46.42.Z – Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 
 • 47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
 • 47.72.Z – Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
 • 47.76.Z – Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach targowiskach
 • 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne 
 • 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.12.Z – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • 59.13.Z – Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów
 • 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych
 • 74.20.Z – Działalność fotograficzna
 • 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnegoi sportowego
 • 79.11.A – Działalność agentów turystycznych
 • 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych
 • 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki
 • 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej
 • 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 85.59.A – Nauka języków obcych
 • 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna
 • 86.90.D – Działalność paramedyczna
 • 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych
 • 91.02.Z – Działalność muzeów
 • 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych
 • 93.12.Z – Działalność klubów sportowych
 • 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem
 • 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 • 93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
 • 93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 96.01.Z – Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
 • 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej. 

Kto spłaca i na jakich zasadach ?

Firmom, które nie kwalifikują się do pełnego umorzenia będzie przedstawiony w bankowości elektronicznej harmonogram spłat rat subwencji podlegającej zwrotowi, numer rachunku do spłaty tych rat oraz termin wymagalności poszczególnych rat.

Kwota subwencji finansowej, która podlega zwrotowi będzie spłacana maksymalnie w 24 miesięcznych ratach. Raty są nieoprocentowane, 23 raty będą miały równą wysokość, zaś ostatnia z rat będzie ratą wyrównawczą. 

Jak będzie wyglądał cały proces?

Komplet stosownych formularzy i oświadczeń zostanie udostępniony w Twoim banku, w którym zawarłeś umowę subwencji finansowej. Dopilnuj terminów - bank w Twoim panelu Klienta udostępni wszystkie wymagane dokumenty w formie elektronicznej. W niektórych przypadkach będą one już wstępnie wypełnione na podstawie danych z ZUS i US.
Kluczowa jest dla Ciebie data otrzymania subwencji. Musisz policzyć, kiedy upłynie dokładnie rok od tej daty. Pierwszego dnia po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty subwencji finansowej będziesz mógł już mógł złożyć stosowne oświadczenie. Będziesz miał na to 10 dni roboczych. 

Rozliczenie subwencji będzie odbywało się w 100% za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Cenne szkolenia i instrukcje dla przedsiębiorców 

Od 15 kwietnia rusza też proces bezpłatnych szkoleń online w zakresie rozliczania i umarzania Tarczy Finansowej PFR. Zapisy na szkolenia są pod adresem  

https://pfrportal.pl/tarcza-finansowa-pfr/

Skorzystaj ze szkoleń! W ich trakcie dokładnie dowiesz się:

 • kiedy musisz dokładnie złożyć oświadczenie?
 • jak wyliczyć kwotę do zwrotu?
 • jakie warunki trzeba spełnić, aby subwencja została w 100% umorzona?
 • na co zwrócić szczególną uwagę?

 

Podstawa prawna:

 • regulamin ubiegania sę o udział w programie rządowym “Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” przyjęty przez PFR w dniu 13 kwietnia 2021 r. 
Poprzedni wpis
Następny wpis

Facebook